Jsme schopni zpracovat kompletní projektové dokumentace

 

 • novostavby rodinného domu ( cena 90 tis.- 200 tis.)
  • obsahuje
   • stavební část
   • ZTI
   • PENB
   • PBŘ
   • radon
   • statické posouzení

 

 • vodovodní a kanalizační přípojky ( cena 10 tis. - 20 tis.)

 

 • domovní čistírny odpadních vod ( cena 12 tis. - 25 tis.)

 

 • hydrogeologický posudek ( cena 6 tis. - 25 tis.)
   • zasakování přečištěných odpadních vod
   • průzkumné vrty - studny
   • zasakování dešťových vod, aj.

 

 • vodovodní a kanalizační řady ( cena dle zpracované cenové nabídky )

 

 • obslužné komunikace ( cena dle zpracované cenové nabídky )

 

 • optické a telekomunikační stavby ( cena dle zpracované cenocé nabídky )

 

 • kompletní developerské projekty ( cena dle zpracované cenové nabídky )